Bestuur


Naast het bestuur van S.V. Diomedon heeft Survival Steenbergen ook een eigen bestuur. Het bestuur heeft maandelijks overleg en bespreekt in deze vergadering alle relevante zaken voor de Survival. De voorzitter van de Survival neemt tevens deel aan de maandelijkse vergaderingen van het hoofdbestuur van Diomedon. Hij vertegenwoordigt daar de afdeling Survival.

 


Bestuursleden


Voorzitter

- Joris van Eijkeren

 

Vice voorzitter

- Susan Buuron

 

Penningmeester

- Willy Beirnaert

 

Terrein, materiaal en onderhoud

- Marc Buuron

- Dirk-Jan Kardux

- Daan Botermans

 

Coördinator trainers

- Bart Hoff

Coördinator externe activiteiten

- Rolf vd Weege

 

Pr en website

- Nikki Menheere

 

Contactpersoon gemeente

- Bart Jansen