Bestuur


Naast het bestuur van S.V. Diomedon heeft Survival Steenbergen ook een eigen bestuur. Het bestuur heeft regelmatig overleg en bespreekt in deze vergadering alle relevante zaken voor de Survival. De voorzitter van de Survival neemt tevens deel aan de vergaderingen van het hoofdbestuur van Diomedon. Hij vertegenwoordigt daar de afdeling Survival.

 


Bestuursleden


Voorzitter

- Bart Jansen

 

Vice voorzitter en notulist

- Nikki Menheere


Penningmeester

- Willy Beirnaert

Terrein, materiaal en onderhoud

- Bob Zuidgeest

- Dirk-Jan Kardux

- Maurice Botermans

 

Coördinator trainers

- Bart Hoff

Coördinator externe activiteiten

- Rolf vd Weege    


Contact persoon hoofdbestuur

- Joris van Eijkeren