Inschrijven


Sinds vorig jaar is het mogelijk om met een groep van 4 personen mee te doen aan de Survivalrun. Mocht je mee willen met een groep groter dan 4 personen stuur ons dan even een mailtje zodat we kunnen kijken wat er voor jullie mogelijk is. 


REGLEMENT Survival Steenbergen  


Aanvullende regels Survivalvereniging Steenbergen

 

1. Zwemvaardigheid: Deelnemers dienen voldoende zwemvaardig te zijn. M.u.v. deelnemers van de minirun. 

 

2. Bepaling klasse: De leeftijd van de jongste deelnemer van het koppel bepaalt in welke klasse het koppel uitkomt. 

 

3. Aanwijzingen hindernissen: De hindernissen zijn logisch gebouwd v.w.b. de wijze van uitvoering. Echter,  tijdens de wedstrijd kunnen de juryleden bij de hindernis korte aanwijzingen geven. Deze aanwijzingen gaan boven de logische uitvoeringswijze van de hindernis en eventuele belintingen. 

 

4. Gebruik hindernis koppel: Als een hindernis in meervoud is gebouwd, mag een koppel of team hiervan maar 1 rij gebruiken. 

 

5. Diskwalificatie: Uitsluiting of diskwalificatie betekent dat uw startnummer wordt genoteerd door de jury. De run kan dan wel worden uitgelopen, maar de deelnemer/ het koppel valt buiten de prijzen en de eindtijd komt niet voor op de einduitslag. 

 

6. Jury: In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury en in laatste instantie de organisatie in samenspraak met het SBN-bestuur. 

 

7. Staken wedstrijd: De organisatie kan beslissen de wedstrijd te staken vanwege extreme omstandigheden. 

 

8. Tijdslimiet: De organisatie kan omwille van veiligheid en organisatorische redenen beslissen dat de uiterste tijdslimiet voor deelnemers is bereikt en de wedstrijd beeindigen. 

 

9. Aansprakelijkheid: De deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun. De organisatie noch de juryleden, noch de commissie- en bestuursleden van Diomedon kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld. Elke deelnemers dient vooraf via de site (middels vinkje zetten) of bij de daginschrijving (middels tekenen) aan te geven akkoord te gaan met de voorwaarden.